Obec Kosořín

Rozpočet 2016 

 

Návrh rozpočtu obce Kosořín na rok 2016  
       
P Ř Í J M Y  
Položka Název Rozpočet 2016  
1111 Daň z příjmů ze závislé činnosti-sdílená 140 000,00  
1111 Daň z příjmů ze ZČ-1,5% motivace 12 500,00  
1112 Daň z příjmů z podnikání-sdílená 4 700,00  
1112 Daň z příjm.z podnik.-30% podnikatelů 331 000,00  
1113 Daň z příjmů FO-zvl.sazba-sdílená 35 500,00  
1121 Daň z příjmů PO 180 700,00  
A součet POL 11xx 704 400,00  
1211 Daň z přidané hodnoty(DPH) 686 300,00  
B součet POL 12xx 686 300,00  
1511 Daň z nemovitosti 110 000,00  
C součet POL 15xx 110 000,00  
4112 Dotace v rámci souhrn.dotačn.vztahu 54 400,00  
D součet POL 41xx 54 400,00  
4134 Příjem fondu 220 000,00  
E součet POL 41xx 220 000,00  
1340 Místní poplatek za likvidaci odpadů 60 000,00  
1341 Poplatky ze psů 2 000,00  
1361 Správní poplatky 1 500,00  
F součet POL 13xx 63 500,00  
ODPA      
2321 Stočné od ZOD Zálší 60 000,00  
2321 Stočné od obyvatel 34 500,00  
G součet POL 23xx 94 500,00  
3399 Přijaté náhrady 0,00  
H součet POL 33xx 0,00  
3639 Ostatní příjmy – dary FVE 250 000,00  
I součet POL 36xx 250 000,00  
3722 EKO-KOM - příspěvky na třídění 5 500,00  
J součet POL 37xx 5 500,00  
6171 Pronájem pozemků 5 000,00  
6171 Pronájem sálu 1 000,00  
K součet POL 61xx 6 000,00  
6310 Bankovní úroky z bú 5 000,00  
L součet POL 63xx 5 000,00  
Příjmy celkem 2 199 600,00  
       
V Ý D A J E  
ODPA Název Rozpočet 2016  
1032 Výsadba v lese - lesní hospod. 10 000,00  
A součet POL 10xx 10 000,00  
2212 Údržba komunikací 300 000,00  
2212 Komunikace – radary 120 000,00  
B součet POL 22xx 420 000,00  
2321 Rozbory odpadních vod 3 000,00  
C součet POL 23xx 3 000,00  
3113 Neinvestiční náklady na žáka 0,00  
D součet POL 31xx 0,00  
3319 Odměna kronikáře 1 500,00  
3319 El.energie pro kulturní areál 1 000,00  
3326 Elektrický pohon zvonu 1 000,00  
3399 Kultura – nákup DKP 67 000,00  
3399 Využití volného času dětí a mládeže 30 000,00  
3399 Věcné a peněžité dary obyvatelstvu 6 500,00  
E součet POL 33xx 107 000,00  
3421 Hřiště – herní prvek 50 000,00  
3421 Hřiště – úprava povrchu 50 000,00  
F součet POL 34xx 100 000,00  
3631 Veřejné osvětlení (el.energie, údržba) 25 000,00  
3631 Veřejné osvětlení (revize) 120 000,00  
3639 Výkup pozemků – Náves 100 000,00  
3635 PD – Biokoridor 7 000,00  
G součet POL 36xx 252 000,00  
3721 Likvidace nebezpečných odpadů 9 500,00  
3722 Likvidace směsn.komun.odpadu 40 500,00  
3722 Likvidace plastového odpadu 25 500,00  
3745 Péče o veřejnou zeleň + keře 30 000,00  
3745 Investice – křovinořez 10 000,00  
H součet POL 37xx 115 500,00  
5212 Krizový plán obce 2 000,00  
I součet POL 52xx 2 000,00  
5512 Požární ochrana 20 000,00  
J součet POL 55xx 20 000,00  
6112 Odměny vč.odvodů a refundací 348 000,00  
6112 Cestovné zastupitelů 2 000,00  
K součet POL 61xx 350 000,00  
6171 Činnost místní správy 240 500,00  
L součet POL 61xx 240 500,00  
6310 Bankovní poplatky 6 000,00  
6330 Převod z rozp.výdajů do fondu 220 000,00  
M součet POL 63xx 226 000,00  
N REZERVA 353 600,00  
Výdaje celkem 2 199 600,00  
       

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2